Промоция при престой от 7 и над 7 дни специални цени Направи резервация
Профил на купувача - Публична покана от 29.01.2014
Провеждане на професионални обучения и обучения по ключови компетентности по проект: ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ СТАБИЛЕН УСПЕХ В ТУРИЗМА – СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ДЖИ ВИ ВИ АД , Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-1113-03-02007, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 -2014, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.3– Ново работно място.

дата на публикуване: 28.01.2014г.
Контакти

Хотел Перуника
КК Златни пясъци
гр.Варна 9007, България
e-mail:info@perunika.com
Тел.: +359 (0) 52 355 310
моб: +359 878 737 522

Виж хотел Перуника на картата

Направи резервация